Szkoły ponadgimnazjalne i wyższe » Matura Upload 2-3

Matura Upload 2
Virginia Evans, Jenny Dooley
Matura Upload 3
Virginia Evans, Jenny Dooley

Opis serii

Matura Upload to seria podręczników przygotowująca do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. Przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - zwłaszcza techników i szkół zawodowych. W każdym z trzech poziomów kursu duży nacisk położono na rozwój wszystkich czterech sprawności językowych potrzebnych uczącym się do osiągnięcia kompetencji komunikacyjnej. Dzięki temu z podręczników korzystać mogą również studenci szkół wyższych oraz uczestnicy kursów językowych. Wszystkie części kursu demonstrują aktywne podejście do nauczania języka oraz poruszają bliskie uczniom tematy. Materiał zawarty w każdej części kursu (Student's Book i Workbook) przeznaczony jest do realizacji w trakcie 70-90 godzin lekcyjnych. Uwaga: publikacje przygotowują do egzaminu maturalnego w formacie obowiązującym do 2015 r.

Uwaga: Matura Upload 1 - nakład wyczerpany.

Najważniejsze cechy

 • wszystkie cztery sprawności językowe rozwijane są systematycznie i w sposób zintegrowany;
 • przejrzysta prezentacja i ćwiczenie słownictwa;
 • interesujące i różnorodne teksty oraz zadania rozwijające umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem;
 • realistyczne dialogi zaczerpnięte z życia codziennego (Everyday English);
 • sekcje poświęcone nauce pisania, zawierające propozycje wypowiedzi pisemnych;
 • przejrzysta prezentacja struktur gramatycznych oraz szereg zadań pozwalających na ich ćwiczenie i utrwalanie;
 • wskazówki dotyczące nauki języka (Study Skills) wspomagają rozwój autonomii uczniów;
 • sekcje poświęcone nauce prawidłowej wymowy i intonacji;
 • różnorodne ćwiczenia rozwijające umiejętność krytycznego myślenia (THINK!);
 • sekcje ICT (Information and Communication Technology) z zadaniami rozwijającymi samodzielność uczniów w wyszukiwaniu informacji potrzebnych do realizacji projektu, zgodnie z zaleceniami nowej podstawy programowej;
 • sekcje Culture Corner zawierają ciekawe informacje dotyczące kultury różnych zakątków świata, w szczególności krajów anglojęzycznych;
 • sekcje międzyprzedmiotowe (Curricular Cuts) w atrakcyjny sposób przedstawiają treści należące do programu nauczania innych przedmiotów;
 • Grammar Reference Section zawiera wyjaśnienia gramatyczne w języku polskim wraz z przykładami;
 • wśród komponentów: oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software);
 • przygotowanie do egzaminu maturalnego obowiązującego od 2012 r.: zgodność tematów oraz materiału leksykalno-gramatycznego ze standardami wymagań egzaminacyjnych, unikalny przewodnik ułatwiający opanowanie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych zgodnie z wymaganiami egzaminu maturalnego (Writing Bank),  bogaty wybór zadań typu maturalnego w poszczególnych jednostkach lekcyjnych, sekcje maturalne (Matura Practice).

 

Nr dopuszczenia MEN

Zobacz»

 

Poziom biegłości językowej wg CEF

Matura Upload 2 - A2/B1
Matura Upload 3 - B1 

 

Opis komponentów

Podręcznik (Student's Book)

Podręczniki składają się z 4 modułów tematycznych, z których każdy zawiera 12 dwustronicowych unitów oraz sekcje obejmujące segmenty kulturowe (Culture Corners) i działy poświęcone tematyce zaczerpniętej z programu nauczania innych przedmiotów (Curricular Sections). Do każdego modułu zostały także opracowane sekcje Matura Practice, których celem jest stopniowy i długofalowy rozwój umiejętności potrzebnych na egzaminie maturalnym. Po części głównej podręcznika następują specjalne sekcje służące powtarzaniu słownictwa (Language Review) oraz sekcje poświęcone umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych (Writing Bank). Dodatkowo uczniowie znajdą również w podręczniku napisane po polsku objaśnienia zagadnień gramatycznych (Grammar Reference), słowniczek z polskimi odpowiednikami (Word List), listę czasowników nieregularnych.

Interaktywny eBook (dołączony do podręcznika Matura Upload 3) to podręcznik w wersji cyfrowej, przeznaczony do odtwarzania na komputerze. Zawiera teksty, ilustracje, ścieżki dźwiękowe, nagrania filmowe, interaktywne ćwiczenia, gry i słowniczek. Jest nowoczesnym narzędziem edukacyjnym, które wzbogaca pracę z tradycyjnym podręcznikiem oraz pomaga uczyć się skutecznie i bez stresu.


Zeszyt ćwiczeń (Workbook)

Zeszyt ćwiczeń zawiera bogaty zestaw zadań z zakresu słownictwa i użycia języka w codziennej komunikacji oraz czytania i pisania. Pomocą w utrwalaniu zagadnień gramatycznych jest sekcja Grammar Bank obejmująca zarówno przystępnie opracowaną teorię, jak i ćwiczenia.


Książka nauczyciela (Teacher's Book)

Książka nauczyciela zawiera pełne scenariusze lekcji, propozycje dodatkowych ćwiczeń, klucz z odpowiedziami do wszystkich zadań znajdujących się w podręczniku i zeszycie ćwiczeń, a także pełne zapisy nagrań do ćwiczeń sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu.


Płyty CD do wykorzystania w klasie (Class Audio CDs)

Zawierają nagrania wszystkich dialogów oraz tekstów do ćwiczeń rozwijających sprawność słuchania.

 

Oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software)

Unikatowe oprogramowanie do wykorzystania na tablicy interaktywnej. Program zawiera setki ćwiczeń i zadań ze wszystkich modułów podręcznika oraz ilustracje, teksty i nagrania. Mogą one być zaprezentowane jednocześnie całej klasie i używane interaktywnie. Nauczyciel stojący bezpośrednio przy tablicy może prowadzić lekcję, obsługiwać komputer i kontrolować pracę ucznia. Oprogramowanie zawiera także duży wybór filmów dokumentalnych», a odpowiednio skonstruowane pytania pozwalają na lepsze zapoznanie się z treścią filmu, słownictwem i strukturami językowymi.
Więcej»


Materiały dodatkowe:

 

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij