Szkoła ponadgimnazjalna » On Screen

On Screen Pre-Intermediate (B1)
Virginia Evans, Jenny Dooley
On Screen Intermediate (B1+/B2)
Virginia Evans, Jenny Dooley
On Screen
Upper-Intermediate (B2+)

Virginia Evans, Jenny Dooley
On Screen C1
Virginia Evans, Jenny Dooley

Opis serii

On Screen to nowoczesny, czteroczęściowy kurs języka angielskiego, który dzięki zróżnicowanym komponentom może być z powodzeniem wykorzystywany zarówno w szkołach ponadgimnazjalnych, jak i na kursach językowych oraz uczelniach wyższych. Seria zakłada rozpoczęcie nauki na poziomie Pre-Intermediate (B1) i jej kontynuację na poziomach: Intermediate (B1+/B2), Upper-Intermediate (B2+) i Advanced (C1).

Celem kursu jest przygotowanie uczniów do aktywnego funkcjonowania we współczesnym świecie, w którym język angielski jest niezbędnym narzędziem komunikacji. Naukę wspomagają cyfrowe komponenty: podręcznik w wersji cyfrowej (Interactive eBook) oraz oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software).


Najważniejsze cechy

 • Zintegrowany rozwój czterech sprawności językowych.
 • Czytelny podział każdego modułu na następujące działy: Reading, Vocabulary, Grammar in Use, Listening Skills, Speaking Skills, Writing, Language Knowledge, Language Focus, Progress Check.
 • Kształcenie umiejętności reagowania językowego w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych.
 • Przejrzysta prezentacja materiału leksykalnego i systematyczne rozwijania słownictwa.
 • Szerokie spektrum zadań dotyczących czytania, pisania, słuchania i mówienia.
 • Zagadnienia gramatyczne i duży wybór zadań pozwalających ćwiczyć struktury gramatyczne.
 • Sekcje poświęcone nauce pisania z tekstami modelowymi i licznymi ćwiczeniami.
 • Realistyczne zadania do wykonania w parach i grupach.
 • Sekcje poświęcone nauce wymowy i intonacji.
 • Wskazówki pomagające w samodzielnej nauce.
 • Zadania uczące krytycznego myślenia i wyszukiwania informacji w Internecie.
 • Systematyczne powtórki po każdym module.
 • Sekcje kulturoznawcze oraz CLIL.
 • Kompendium gramatyczne na końcu podręcznika.
 • Dodatkowe działy na końcu podręcznika: Writing Bank, Style, Speaking Bank, Word List.

 

Nr dopuszczenia MEN

Zobacz»

Poziom biegłości językowej wg CEF

On Screen Pre-Intermediate - B1
On Screen Intermediate - B1+/B2
On Screen Upper-Intermediate - B2+
On Screen Advanced - C1

 

Komponenty serii


Student’s Book
 

Podręcznik został opracowany w oparciu o zapisy zawarte w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (CEF), do którego nawiązuje nowa podstawa programowa. Dzięki uniwersalnej formie sprawdzi się zarówno w szkołach ponadgimnazjalnych przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r., jak i na uczelniach wyższych i kursach językowych skierowanych do osób zamierzających przystąpić do międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego.

Podręczniki na poziomach B1, B1+/B2, B2+ są dostępne w dwóch wersjach: wieloletniej i niewieloletniej. Zmiany, jakie zostały wprowadzone w wersji wieloletniej to:

 • specjalna ikona przy zadaniach pisemnych, która przypomina, że odpowiedzi nie należy zapisywać w podręczniku
 • zmniejszenie i zaciemnienie miejsc (np. luk w zdaniu) przeznaczonych do uzupełnienia.    Matura Workbook & Grammar Book (nie dotyczy On Screen C1)
 

Zeszyt ćwiczeń przeznaczony dla uczniów, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego w formacie obwiązującym od 2015 r. Publikacja umożliwia prowadzenie przygotowań do matury na obu poziomach zaawansowania – podstawowym i rozszerzonym. Zawarty w niej materiał jest skorelowany z zawartością podręcznika, a systematyczną praktykę w wykonywaniu zadań typu maturalnego zapewniają: ćwiczenia wprowadzające do wykonywania zadań maturalnych (Matura Practice), liczne zadania nawiązujące do typowych zadań maturalnych (Matura Task), obszerne sekcje z zadaniami opracowanymi ściśle wg Informatora o egzaminie maturalnym od 2015 r. (Matura Exam. Poziom podstawowy i Matura Exam. Poziom rozszerzony), działy poświęcone rozwijaniu umiejętności wymaganych na egzaminie maturalnym (Matura Skills), wskazówki dotyczące technik rozwiązywania zadań egzaminacyjnych (Exam Tip).
 
On Screen B1+/B2 Matura Wokbook & Grammar Book


Workbook & Grammar Book
 

Zeszyt ćwiczeń pogłębiający i utrwalający materiał zawarty w podręczniku. Jest przeznaczony dla studentów oraz tych uczestników kursów językowych, którzy nie przygotowują się do egzaminu maturalnego, ale rozwijają swoje umiejętności językowe w ogólnym zakresie (General English).
 
On Screen B1 Wokbook & Grammar Book


Writing Book


Publikacja z dodatkowymi materiałami do nauki tworzenia wypowiedzi pisemnych. Zawiera omówienie zasad tworzenia poszczególnych form wypowiedzi, ramki ze zwrotami i wyrażeniami typowymi dla poszczególnych rodzajów wypowiedzi, wskazówki pomagające w tworzeniu wypowiedzi oraz duży wybór ćwiczeń. Ułatwia prowadzenie przygotowań do egzaminów z języka angielskiego (np. egzaminów Cambridge).  
 
On Screen B1+/B2 Writing Book
 

Interactive eBook
 

Cyfrowy odpowiednik drukowanej wersji podręcznika, przeznaczony do odtwarzania na komputerze. Umożliwia wykonywanie zawartych w podręczniku zadań w sposób w pełni interaktywny. Pozwala także odtworzyć ścieżki dźwiękowe, obejrzeć filmy i grać w gry językowe. Zawiera również słowniczek angielsko-polski.   
 

Interactive Matura eWorkbook (nie dotyczy On Screen C1)

Cyfrowy odpowiednik pełnej drukowanej wersji maturalnego zeszytu ćwiczeń (Matura Workbook). Uczeń za pomocą myszki lub klawiatury komputera wpisuje odpowiedzi, łączy elementy, wybiera wyrazy z listy. Ma także możliwość wysłuchania ścieżek dźwiękowych. Po wykonaniu ćwiczenia natychmiast otrzymuje informację o wynikach – jeśli popełnił błędy, może zadanie wykonać jeszcze raz i lepiej opanować materiał. Poszczególne ćwiczenia można wydrukować.
 

Presentation Skills Student's Book; Presentation Skills Teacher's Book


Występowanie przed publicznością to więcej niż talent – to umiejętność, którą trzeba rozwijać poprzez ćwiczenia. Publikacje z cyklu On Screen Presentation Skills (Student's Book) uczą, jak przygotować profesjonalną prezentację w języku angielskim, jak używać głosu i języka ciała, jak opanować tremę. Umiejętność przygotowania prezentacji z pewnością okaże się niezwykle cenna w trakcie całej kariery zawodowej. Książka nauczyciela (On Screen Presentation Skills Teacher's Book) zawiera pełny materiał z książki ucznia oraz klucz odpowiedzi i wskazówki dotyczące prowadzenia lekcji. Publikacji towarzyszą bezpłatne materiały w plikach, które można pobrać na stronie internetowej: www.expresspublishing.co.uk/assets/microsites/presentationskills/onscreen. Są to ścieżki dźwiękowe do zadań z sekcji Model analysis oraz Preparing & Presenting, a także materiały wizualne do wykorzystania przy tworzeniu prezentacji.  


Interactive Whiteboard Software
 

Oprogramowanie do tablic interaktywnych składa się z dwóch płyt (dostępnych w pakiecie lub oddzielnie). Pierwsza zawiera pełny materiał z podręcznika (Student's Book) oraz międzynarodowej wersji zeszytu ćwiczeń (Workbook and Grammar Book). Druga obejmuje pełny materiał z polskiej - maturalnej - wersji zeszytu ćwiczeń (Matura Workbook & Grammar). 
 

Teacher’s Book (wersja Interleaved) 

Książka nauczyciela zawiera pełne scenariusze lekcji, propozycje dodatkowych ćwiczeń, klucz z odpowiedziami do wszystkich zadań znajdujących się w podręczniku, a także pełne zapisy nagrań do ćwiczeń sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu.


Class Audio CDs

Płyty ze ścieżkami dźwiękowymi do zadań z podręcznika.
 

Matura Workbook & Grammar Book Audio CDs

Płyty ze ścieżkami dźwiękowymi do zadań z zeszytu ćwiczeń Matura Workbook & Grammar Book.


Workbook & Grammar Book Audio CDs

Płyty ze ścieżkami dźwiękowymi do zadań z zeszytu ćwiczeń Workbook & Grammar Book.
 

Matura Workbook & Grammar Book Key

Publikacja zawiera odpowiedzi do zadań z zeszytu ćwiczeń Matura Workbook & Grammar Book oraz modelowe wypowiedzi pisemne (Writing) i ustne (Speaking).
 

Workbook & Grammar Book Key

Publikacja zawiera odpowiedzi do zadań z zeszytu ćwiczeń Workbook & Grammar Book oraz modelowe wypowiedzi pisemne (Writing) i ustne (Speaking).
 

Writing Book Key

Zawiera odpowiedzi do zadań z publikacji Writing Book wraz z modelowymi wypowiedziami pisemnymi.


Materiały dodatkowe

 

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij