Szkoła podstawowa klasy 1-3 » Fairyland 1-3 (wieloletni)

Fairyland 1
Podręcznik wieloletni
Fairyland 2
Podręcznik wieloletni
Fairyland 3
Podręcznik wieloletni

Opis serii

Fairyland  to złożony z trzech części kurs języka angielskiego dla klas 1-3 szkoły podstawowej. Podręczniki Fairyland 1-3 zostały dostosowane do wymogów wieloletniego użytku i są przeznaczone dla szkół korzystających z dotacji MEN.
 

Informacja o sposobie dostosowania podręczników do wymogów wieloletniego użytku

Zawartość podręczników Fairyland 1-3 nie uległa żadnym zmianom w zakresie tematów, leksyki i struktur językowych. Nie zmieniły się metody nauczania – jest to nadal uczenie się przez działanie, oparte na stwarzaniu takich sytuacji i dostarczaniu takich zadań, które wyzwalają aktywność ucznia. Wprowadzone zmiany dotyczą wyłącznie zadań wymagających udzielenia odpowiedzi pisemnie w egzemplarzu podręcznika (kolorowania, rysowania, naklejania). Te zadania zostały zmodyfikowane w taki sposób, aby nadal były dla ucznia ciekawe i zachęcały do nauki języka. Znaczną liczbę zadań polegających na rysowaniu i łączeniu elementów zmodyfikowano tak, aby można je było wykonać w zeszycie. Nieznacznie zmieniły się proporcje typów zadań w podręczniku – nieco zwiększyła się ilość zadań rozwijających umiejętność mówienia, kosztem zadań typu kolorowanie, rysowanie po śladzie i zakreślanie. Takich zadań nie brakuje jednak w zeszycie ćwiczeń (Activity Book), a w podręczniku bez zmian pozostały zadania typu "projekt" (uczeń korzysta z własnych materiałów plastycznych lub szablonów znajdujących się w materiałach dla nauczyciela). 
 

Najważniejsze cechy serii

 • atrakcyjna dla uczniów tematyka, przyciągający uwagę bohaterowie, piękna szata graficzna;
 • ciekawe dialogi kształcące umiejętności receptywne;
 • stopniowe kształcenie czterech sprawności językowych;
 • słownictwo prezentowane w formie obrazkowej i dźwiękowej;
 • wspaniałe piosenki i teksty do skandowania;
 • ogromna różnorodność ćwiczeń;
 • liczne gry i zabawy;
 • systematyczne powtarzanie i utrwalanie słownictwa oraz zasad gramatyki;
 • ćwiczenie wymowy;
 • powtórki materiału po każdym module;
 • poznawanie krajów anglojęzycznych;
 • ścieżki międzyprzedmiotowe;
 • sekcje uwrażliwiające na problemy związane z ochroną środowiska;
 • propozycje przedstawień teatralnych;
 • lekcje okolicznościowe.

Kurs Fairyland stanowi perfekcyjne połączenie materiału drukowanego i cyfrowego. Nauczyciel może prowadzić lekcje przy użyciu oprogramowania do tablic interaktywnych, a uczeń korzystać z interaktywnego eBooka, czyli podręcznika cyfrowego.

Nr dopuszczenia MEN - podręczniki wieloletnie

Fairyland 1 15/1/2009/2015
Fairyland 2 - 15/2/2009/2015
Fairyland 3 - 15/3/2009/2015

Poziom biegłości językowej wg CEF

Fairyland 1 - A1
Fairyland 2 - A1
Fairyland 3 - A1 

 

Komponenty dostępne w ramach dotacji

Podręcznik  (Pupil’s Book)

Podręczniki Fairyland 1 i 2 zostały podzielone na cztery moduły, a podręcznik Fairyland 3 składa się z sześciu modułów. W każdym module umieszczono dwa rozdziały (Units). Atrakcyjna tematyka i ogromna różnorodność ćwiczeń odpowiadających potrzebom różnych stylów uczenia się sprawia, że dzieci harmonijnie i efektywnie rozwijają cztery sprawności językowe – słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie. Korzystając z podręczników z serii Fairyland, uczniowie nie tylko uczą się języka anielskiego, ale także wzbogacają swoją wiedzę o świecie. Sekcje Go Green! uświadamiają wagę kwestii ekologicznych i uczą, jak dbać o środowisko, sekcje Our World dają możliwość poznania kultury innych krajów, a dzięki segmentom Our School uczniowie używają języka angielskiego do wykonywania ćwiczeń związanych z innymi dziedzinami wiedzy. W podręcznikach zamieszczono także dodatkowe lekcje okolicznościowe.


Zeszyt ćwiczeń (Activity Book)- taki sam do wersji wieloletniej i niewieloletniej
 

W pełni kolorowy zeszyt ćwiczeń proponuje ćwiczenia z elementami zabawy, utrwalające i powtarzające materiał zawarty w każdym rozdziale podręcznika. Wycinanki, naklejki i gry planszowe to tylko niektóre z propozycji. Ponadto w zeszycie ćwiczeń do podręcznika Fairyland 3 zamieszczono sztuki teatralne do inscenizacji, a także słowniczek obrazkowy My Pictionary.   

 

Zamówienia w ramach dotacji MEN dla szkół»
 

 

Pozostałe komponenty serii do wersji wieloletniej

Książka nauczyciela (Teacher’s Book)

W związku ze zmianami wprowadzonymi w książkach ucznia Fairyland 1-3, przygotowane zostały także nowe książki nauczyciela. Są one dostępne również w formie plików PDF (z możliwością wydruku) na stronie internetowej www.vipclub.egis.com.pl.


Płyty CDs do wykorzystania w klasie (Class Audio CDs).

Płyty zawierają nagrania do wszystkich zadań ćwiczących rozumienie ze słuchu znajdujących się w podręczniku i zeszycie ćwiczeń. Piosenki zarejestrowano w dwóch wersjach: wokalnej i instrumentalnej.

 

Pozostałe komponenty serii - takie same do wersji wieloletniej i niewieloletniej

Interaktywny eBook

Interaktywny eBook to podręcznik w wersji multimedialnej. Jest przeznaczony do odtwarzania na komputerze. Zawiera teksty, ilustracje, ścieżki dźwiękowe, nagrania filmowe, interaktywne ćwiczenia, gry i słowniczek. To nowoczesne narzędzie edukacyjne wzbogaca pracę z tradycyjnym podręcznikiem oraz pomaga uczyć się skutecznie i bez stresu!


My Alphabet + Audio CD (dotyczy Fairyland 1)

Dodatkowy zeszyt ćwiczeń (z plytą), w którym znalazły się zadania służące do poznawania alfabetu oraz nauki pisania po angielsku zgodnie z zasadami polskiej kaligrafii. 
 

Vocabulary & Grammar Practice (dotyczy Fairyland 2 i 3)

Zbiór znakomitych ćwiczeń utrwalających i porządkujących materiał zawarty w podręczniku. Pierwsza część książki została poświęcona ćwiczeniu i utrwalaniu słownictwa. Proponowane zadania to np. dobieranie słów do obrazków, uzupełnianie brakujących w słowie liter, rozwiązywanie krzyżówek, porządkowanie rozsypanek wyrazowych. Uczniowie dopisują polskie odpowiedniki do list angielskich wyrazów tworząc samodzielnie minisłowniczki. W drugiej części znalazły się niezwykle przejrzyste wyjaśnienia zagadnień gramatycznych wraz z przykładami i materiałem do ćwiczeń.
 

Zbiór dodatkowych materiałów dla nauczyciela (Teacher’s Resource Pack)

Zbiór dodatkowych materiałów do kopiowania, dzięki którym przygotowanie ciekawej lekcji nie zabierze dużo czasu. Znajdują się tu m.in.: propozycje prac projektowych, szablony prac plastycznych (craftworks), karty do ćwiczenia angielskiego alfabetu, materiały do sprawdzania postępów w nauce, przykłady ocen opisowych dla nauczycieli klas I-III.  


Fairyland 1, 2. Instant Lessons

Zbiór scenariuszy lekcyjnych, opracowanych zgodnie z celami edukacji wczesnoszkolnej określonymi w podstawie programowej obowiązującej od roku szkolnego 2009/2010. Materiały zamieszczone w książce pokazują, jak integrować nauczanie języka angielskiego z treściami z obszaru edukacji społecznej, przyrodniczej, matematycznej, plastycznej i kulturowej. Choć publikacja powstała w oparciu o serię Fairyland, dzięki szerokiemu potraktowaniu tematu może stać się źródłem znakomitych zadań także dla nauczycieli korzystających z innych podręczników. Scenariuszom towarzyszą karty pracy i szablony, które ułatwiają przygotowanie lekcji.  


Karty obrazkowe (Picture Flashcards)

Karty ułatwiają  zapamiętywanie dzięki łączeniu słowa z ilustracją.
 

Oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software)

Unikatowe oprogramowanie do tablicy interaktywnej. Program zawiera setki ćwiczeń i zadań ze wszystkich modułów podręcznika oraz ilustracje, teksty i nagrania. Mogą one być zaprezentowane jednocześnie całej klasie i używane interaktywnie. Nauczyciel stojący bezpośrednio przy tablicy może prowadzić lekcję, obsługiwać komputer i kontrolować pracę ucznia. Więcej
 

Teatrzyk kukiełkowy

Poppets Puppet Show to edukacyjny teatrzyk kukiełkowy, który można wykorzystać w pracy z uczniami klas 1-3 szkoły podstawowej. Pozwala rozwijać wyobraźnię dzieci, a także stwarza okazję do nauki płynnego mówienia po angielsku i ćwiczenia pamięci. Teatrzyk jest komponentem serii podręczników wydawnictwa Express Publishing – Fairyland, ale może także wspierać naukę języka angielskiego prowadzoną w oparciu o podręczniki dowolnego wydawnictwa.  

 

 

Materiały dodatkowe:

 

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij