Szkoła podstawowa klasy 1-3 » Smileys 1-3 (wieloletni)

Smileys 1
Podręcznik wieloletni
Smileys 2
Podręcznik wieloletni
Smileys 3
Podręcznik wieloletni

Opis serii

Smileys to złożony z trzech części kurs języka angielskiego dla klas 1-3 szkoły podstawowej. Podręczniki Smileys 1-3 zostały dostosowane do wymogów wieloletniego użytku i są przeznaczone dla szkół korzystających z dotacji MEN.
 

Informacja o sposobie dostosowania podręczników do wymogów wieloletniego użytku

Zawartość podręczników Smileys 1-3 nie uległa żadnym zmianom w zakresie tematów, leksyki i struktur językowych. Nie została zmieniona ogólna liczba zadań w podręczniku. Nie zmieniły się też metody nauczania – jest to nadal uczenie przez działanie, oparte na stwarzaniu takich sytuacji i dostarczaniu takich zadań, które wyzwalają aktywność ucznia. 

Wprowadzone zmiany dotyczą wyłącznie zadań wymagających udzielenia odpowiedzi pisemnie w egzemplarzu podręcznika (kolorowania, rysowania) oraz naklejania. Te zadania zostały zmodyfikowane w taki sposób, aby nadal były dla ucznia ciekawe i zachęcały do nauki języka. Znaczną liczbę zadań polegających na rysowaniu i łączeniu elementów zmodyfikowano tak, aby można je było wykonać w zeszycie.

Nieznacznie zmieniły się proporcje typów zadań w podręczniku – nieco zwiększyła się ilość zadań rozwijających umiejętność mówienia, kosztem zadań typu kolorowanie, rysowanie po śladzie i zakreślanie. Takich zadań nie brakuje jednak w zeszycie ćwiczeń (Activity Book), a w podręczniku bez zmian pozostały zadania z sekcji Project Time (uczeń wykonuje projekt, korzystając z własnych materiałów plastycznych) oraz Craftwork (szablony znajdują się w materiałach dla nauczyciela). 
 

Najważniejsze cechy serii

 • Precyzyjnie realizuje wszystkie wymagania nowej podstawy programowej.
 • Stopniowo, w sposób dostosowany do wieku uczniów, prowadzi do osiągnięcia kompetencji językowej na poziomie odpowiednim dla I etapu kształcenia i przygotowuje do nauki na kolejnym etapie edukacyjnym.
 • Uczy przez zabawę, oferując szerokie spektrum różnorodnych ćwiczeń, historyjek w formie komiksu, melodyjnych piosenek, rymowanek, projektów, prac plastycznych itp.
 • Wspiera emocjonalny i społeczny rozwój dziecka, a także budzi pasję uczenia się.
 • Umiejętnie integruje naukę języka angielskiego z treściami z innych obszarów nauczania (sekcjeTime for CLIL w każdym module).
 • W interesujący dla uczniów sposób wprowadza elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych (sekcje Smileys Magazine: Our World w każdym module). 
 • Promuje czytanie dla przyjemności poprzez historyjki obrazkowe oparte na motywach baśni z różnych stron świata (sekcje Storytime).
 • Zachęca uczniów do samodzielnej oceny postępów i uczy samodzielności (sekcje Check Point po każdym module).
 • Ułatwia naukę słówek dzięki minisłowniczkom obrazkowym zamieszczonym na początku każdego modułu oraz słowniczkowi na końcu podręcznika.
 • Uwrażliwia na sprawy związane z ochroną środowiska naturalnego (sekcje My Green Passport).
 • Piękna, bajecznie kolorowa szata graficzna (zarówno w podręczniku, jak i zeszycie ćwiczeń) zachęca do nauki. 
 • Stanowi perfekcyjne połączenie materiału drukowanego i cyfrowego. Nauczyciel może prowadzić lekcje przy użyciu oprogramowania do tablic interaktywnych, a uczeń korzystać z interaktywnego eBooka, czyli podręcznika cyfrowego.

 

Numery dopuszczenia MEN - podręczniki wieloletnie

Smileys 1 - 633/1/2013/2015
Smileys 2 - 633/2/2013/2015
Smileys 3 - 633/3/2013/2016

 

Poziom biegłości językowej wg CEF

Smileys 1 - A1
Smileys 2 - A1
Smileys 3 - A1

 

Komponenty dostępne w ramach dotacji
 

Podręcznik (Pupil's Book)

Podręcznik został tak zaprojektowany, aby podobać się dzieciom i zachęcać je do nauki języka angielskiego. Przejrzysty układ treści oraz dobór ciekawych, nowoczesnych metod nauczania sprawiają, że uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą w  lekcji, rozwijając zarówno umiejętności receptywne, jak i produktywne. Podręczniki Smileys 1 i Smileys 2 zostały podzielone na sześć modułów, a podręcznik Smileys 3 na 10 unitów. Na początku każdego podręcznika znajduje się moduł wprowadzający, który umożliwia łagodne wdrożenie dzieci do nauki i zapoznanie ich z bohaterami serii. Materiał językowy w poszczególnych modułach jest prezentowany i ćwiczony w formie zabawnych dialogów, historyjek obrazkowych, piosenek i rymowanek, gier oraz ciekawych ćwiczeń. Podręcznik zawiera także następujące sekcje: Our World, Story Time, Time for CLIL, Check Point (po każdym module), My Green Passport.

 

Zeszyt ćwiczeń (Activity Book) - taki sam do wersji wieloletniej i niewieloletniej
 

W pełni kolorowa publikacja zawierająca ćwiczenia, które umożliwiają konsolidację materiału językowego zawartego w poszczególnych modułach podręcznika. Zeszyt ćwiczeń może być wykorzystywany zarówno podczas lekcji w szkole, jak i w domu - do indywidualnej pracy ucznia. Zawiera także m.in.: naklejki (Stickers) i gry planszowe (Board Games). 
 
Zamówienia w ramach dotacji MEN dla szkół»

 

Pozostałe komponenty serii - DO WERSJI WIELOLETNIEJ

Książka nauczyciela (Teacher’s Book)  

W związku ze zmianami wprowadzonymi w książkach ucznia, przygotowane zostały także nowe książki nauczyciela. Są one dostępne w dwóch wersjach: w formie plików PDF (z możliwością wydruku) na stronie internetowej www.vipclub.egis.com.pl oraz w wersji książkowej.
 

Multimedialny pakiet materiałów dla nauczyciela (Teacher's Multimedia Resource Pack)

 • Class Audio CDs

  Płyty z materiałem dźwiękowym do zadań z podręcznika w wersji wieloletniej i zeszytu ćwiczeń.
 • DVD

  Płyta z filmami animowanymi.
 • Resource Pack CD-ROM

  Dodatkowe materiały, takie jak: ćwiczenia dla uczniów konsolidujące materiał zawarty w poszczególnych modułach podręcznika, szablony wycinanek, karty do nauki alfabetu, testy modułowe, ćwiczenia dla uczniów z dysleksją i wiele innych.  

 


Pozostałe komponenty serii - TAKIE SAME DO WERSJI WIELOLETNIEJ I NIEWIELOLETNIEJ
 

Interaktywny eBook

 
Interaktywny eBook jest cyfrową, przeznaczoną do odtwarzania na komputerze, wersją podręcznika. Umożliwia wykonywanie ćwiczeń w interaktywnej formie, wysłuchanie ścieżek dźwiękowych, obejrzenie filmów animowanych. Pozwala grać w gry językowe, korzystać z interaktywnego słowniczka, powtórzyć poznany na lekcji materiał. Na interaktywnym eBooku zostały zamieszczone dodatkowo także lekcje okolicznościowe (Let’s celebrate!) i lekturka (Reader) w formie filmu animowanego z opcją wyświetlania tekstu.
 

Vocabulary & Grammar Practice (dotyczy Smileys 2 i 3)

Przeznaczony dla ucznia zbiór dodatkowych ćwiczeń, które pomogą powtórzyć i utrwalić słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne zawarte w podręczniku.


Karty obrazkowe (Picture Flashcards)

Zestaw kart obrazkowych ilustrujących wprowadzane na lekcji słownictwo pozwala uniknąć tłumaczenia słówek na język polski i ułatwia ich zapamiętanie. 
 

Karty fabularne (Story Cards) - dotyczy Smileys 1 i Smileys 2


Zestaw kart fabularnych, na których przedstawiono - scena po scenie - historyjki zawarte w podręczniku w sekcjach Story Time. Na odwrocie każdej karty zamieszczono propozycję dialogu, jaki nauczyciel może prowadzić z klasą podczas prezentowania historyjki.   
 

Plakaty (Posters & Cross-Curricular Posters)

Plakaty zawierają słownictwo grupowane według tematu każdego modułu oraz materiał dotyczący treści prezentowanych w podręczniku w sekcji Time for CLIL.  
  

Oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software)

Unikatowe oprogramowanie do tablicy interaktywnej zawierające pełny materiał z podręcznika i zeszytu ćwiczeń w interaktywnej wersji. Ponadto program zawiera takie sekcje jak: lekcje okolicznościowe (Let's celebrate!), Extra Vocabulary Practice, Reader, Vocabulary Games, Quizzes, Board Games i słowniczek. Oprogramowanie umożliwia także prezentowanie nagrań i filmów bez konieczności instalowania dodatkowych urządzeń. Skraca czas potrzebny na przygotowanie lekcji i pozwala prowadzić zajęcia w bardziej dynamiczny i efektywny sposób.
 

 

Materiały dodatkowe

 

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij