Szkoły ponadgimnazjalne i wyższe » Upstream B2-C2 (New Edition)

Upstream Intermediate B2
New revised edition

Virginia Evans, Jenny Dooley 
 
Upstream Upper Intermediate B2+
New revised edition
Virginia Evans, Jenny Dooley 
Upstream Advanced C1
New revised edition
Virginia Evans, Lynda Edwards, Jenny Dooley
 
Upstream Proficiency C2
New Edition

Virginia Evans, Jenny Dooley

Opis serii

Nowe wydanie serii Upstream B2-C1 uwzględnia zmiany w egzaminach Cambridge ESOL (FCE i CAE) obowiązujące od 2015 roku. Podręcznik Upstream C2 przygotowuje do egzaminu CPE zgodnie z formatem obowiązującym od 2013 r. Seria zawiera materiał potrzebny do systematycznego doskonalenia wszystkich sprawności językowych umożliwiających skuteczne komunikowanie się w mowie i piśmie w stopniu odpowiednim dla każdego z poziomów. Podręczniki przeznaczone są dla uczących się na poziomach od średniozaawnsowanego (intermediate) do zaawansowanego (advanced i proficiency) – studentów szkół wyższych oraz uczestników kursów językowych. Seria Upstream w nowoczesny sposób łączy aktywną naukę języka angielskiego z bogactwem tematów bliskich uczącym się oraz urozmaiconymi zadaniami. Materiał zawarty w każdym z podręczników oraz zeszytów ćwiczeń przewidziany jest do realizacji w trakcie 100-120 godzin lekcyjnych.

 

Poziom biegłości językowej wg CEF

Upstream Intermediate - B2
Upstream Upper Intermediate - B2+
Upstream Advanced - C1
Upstream Proficiency - C2

 

Opis komponentów


Podręcznik (Student’s Book)

Każdy podręcznik zawiera dziesięć bloków lekcyjnych ujętych w pięć bloków tematycznych. Konstrukcja bloków lekcyjnych pozwala na wprowadzanie nowego materiału leksykalno-gramatycznego przy jednoczesnym powtarzaniu materiału uprzednio wprowadzonego, co w dużym stopniu ułatwia naukę, a także pozwala dostrzec ciągłe postępy. Dzięki szerokiej gamie ćwiczeń uczniowie rozwijają systematycznie wszystkie sprawności językowe. Na końcu każdego podręcznika znajduje się podsumowanie gramatyki (Grammar Reference) oraz bardzo przydatne suplementy.


Zeszyt ćwiczeń (Student’s Workbook)

Zawiera bogaty wybór zachęcających do nauki zadań i przydatnych ćwiczeń z zakresu słownictwa, gramatyki, użycia języka w komunikacji, czytania, słuchania oraz pisania. Można w nim znaleźć również zapisy nagrań do ćwiczeń z zakresu słuchania, a także przykładowy egzamin FCE, CAE, CPE. Ponadto w zeszycie ćwiczeń do poziomu Intermediate uczeń znajdzie przydatne repetytorium z gramatyki obejmujące przejrzyste objaśnienia zagadnień gramatycznych wprowadzonych w podręczniku oraz zestawy ćwiczeń umożliwiające systematyczne ćwiczenie całego materiału.


Zeszyt ćwiczeń - wersja dla nauczyciela (Teacher’s Workbook)

Zawiera wszystkie zadania z zeszytu ucznia wraz z odpowiedziami. Dostępny na poziomie Intermediate.


Książka nauczyciela (Teacher’s Book)

Do podręcznika na poziomie Intermediate opracowana została książka nauczyciela w wersji interleaved. Na stronach umieszczonych pomiędzy stronami lekcji z podręcznika znajdują się pełne scenariusze lekcji, propozycje dodatkowych ćwiczeń, klucz z nadrukowanymi odpowiedziami do wszystkich zadań znajdujących się w podręczniku, a także zapisy nagrań do ćwiczeń sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu zawartych w podręczniku. Książki nauczyciela do poziomów Upper Intermediate, Advanced i Proficiency zawierają pełne scenariusze lekcji, odpowiedzi do wszystkich zadań znajdujących się w podręczniku oraz zapis nagrań do zadań sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu. W książce nauczyciela do poziomów Upper Intermediate, Advanced zamieszczono także odpowiedzi do zadań z zeszytu ćwiczeń. 


Płyty CD do wykorzystywania w klasie (Class Audio CDs & WB CDs)

Płyty CD do wykorzystania w klasie zawierają nagrania do zadań z podręcznika (Student's Book) i zeszytu ćwiczeń (Workbook).


Płyty CD dla ucznia (Student's Audio CDs)

Płyty CD w wersji dla ucznia zawierają nagrania wszystkich głównych tekstów i pozwalają na samodzielne ćwiczenie wymowy i intonacji oraz umiejętności rozumienia ze słuchu.
 

Klucz do zeszytu ćwiczeń (Workbook Key)

Do zeszytu ćwiczeń na poziomie Proficiency opracowany został klucz z odpowiedziami do zadań i testu oraz zapisem nagrań..
 

Zbiór testów (Test Booklet)

Każdy zbiór zawiera 10 testów (Progress Tests) i klucz odpowiedzi. 
 

Interactive Whiteboard Software (dotyczy Upstream Proficiency)

Oprogramowanie zawiera pełny materiał z podręcznika i zeszytu ćwiczeń prezentowany w interaktywnej formie, a także filmy dokumentalne z dodatkowymi ćwiczeniami oraz interaktywny słowniczek. Więcej»

 

 

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij